Preview Mode Links will not work in preview mode

Spod Stolika


May 12, 2022

Zjednoczona Prawica będzie razem głosować za kandydaturą Adama Glapińskiego. Ale prezes NBP wciąż ma wielu wrogów także w PiS.