Preview Mode Links will not work in preview mode

Spod Stolika

May 12, 2022

Zjednoczona Prawica będzie razem głosować za kandydaturą Adama Glapińskiego. Ale prezes NBP wciąż ma wielu wrogów także w PiS.


May 5, 2022

Wotum nieufności to taki manewr, który jeszcze nigdy nie doprowadził do zwolnienia ministra z pracy, a jednak jest dla bardzo opozycji przydatny. Wniosek o wotum nieufności stosuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze: kiedy minister jest wyjątkowo nieudolny i opozycja chce, żeby siedział na stołku jak...