Preview Mode Links will not work in preview mode

Spod Stolika


May 26, 2021

To jest taki moment dla Borysa Budki, gdzie rzeczywistość polityczna mówi: „Sprawdzam. Pokaż, że jesteś szefem. Pokaż, że nie dajesz sobą pomiatać”.